© RolfOlsson.se, 2020 Version 0.30, 2020-12-26
Rolf Olsson

Rolf Olsson - Entreprenör och förändringsledare

Digitaliseringskompetens som bidrar till affärsnytta

Rolf Olsson arbetar med att bistå med digitaliseringskompetens till organisationer i förändring. Rolf arbetar med förändringsledning, processförbättringar och verksamhetsutveckling med ett IT-stödjande perspektiv. Kunder är såväl större företag inom privata näringslivet i olika branscher som kommunalt eller statligt ägda företag och organisationer. Rolfs funktion innebär ofta att belysa, beskriva och förtydliga affärsprocesser, lösningar och mål samt att kvalitetssäkra affärsprocesser, grunddata och brukarens kompetens. RolfOlsson är van att agera koordinator och ”översätta” budskap mellan olika intressenter, verksamheter och affärskulturer.

Snabbfakta

+100 verksamhetsutvecklingsprojekt i +50 olika organisationer Digitaliseringskompetens Förändrings- och projektledning Civilekonom, logistik och beskattning (B. Sc., 315 hp) Masterutbildning i IT Management “Att leda IT till affärsnytta” med stöd av enterprise arkitektur (M. Sc., 130hp)