© RolfOlsson.se, 2020 Version 0.30, 2020-12-26
Rolf Olsson

Kompetenser

Digitaliseringskompetens Benefits Management IT Management IT Strategy Project Management Change Management Transition Management Enterprise Architecture Business Intelligence Performance Management Big Data Affärssystem (ERP)

Ledarskapets betydelse

Ledarskapet och inte minst det digitala ledarskapet för digitaliseringsledning är för flertalet organisationer mycket viktigt för överlevnad på lång sikt. Industri 4.0, som det fjärde industrisamhället i den industriella revolutionen, kommer att kräva en annan typ av ledarskap än de tidigare. Flera makt- centra kommer att förskjutas, inte minst kundens position i kunskaps- samhällets utveckling. Verksamheter behöver skapa en handlingsberedskap när digitaliseringen tar fart på allvar - de förändringar som i de tidigare tre faserna i den industriella revolutionen tog årtionden att slå igenom, kommer sannolikt att hända på några månader eller få år för Industri 4.0. Tidigare kunde fler dela på samma kaka - för industri 4.0 är det “vinnaren som tar allt”.

Arkitektur

Arkitektur, dvs hur olika objekt förhåller sig till varandra för att skapa ett fördelaktigt samband, är en av de mest intressanta utvecklings- områdena för framtiden. Digital arkitektur, men även enterprisearkitektur kommer att ha större betydelse, inte minst av kostnadsskäl, när industrisamhälle 4.0 byggs.

Innovation

I många avseende, så behöver innovation framhållas för framgång. Att skapa innovation är ofta en tidsmässigt lång resa, kanske med flera misslyckande till följd. Vårt moderna samhälle behöver uppmuntras till innovation - att våga misslyckas - men för att också vinna något på längre sikt.